A mother’s day poem

Handog namin ngayong araw na ito,

Para sa aming nag-gagandahang mga ina,

Ang pasasalamat at pagmamahal,

Na sana’y inyong madama.

💙

Salamat po’t hindi nyo insip ang sarili,

Hinayaan nyong mapagod at mahirapan,

Dahil sa loob ng siyam na buwan,

Kami’y nakitira sa inyong sinapupunan.

💙

Hindi kayo noon makatulog ng mabuti.

Hindi masyado makakain ng maayos.

Ngunit kahit hindi kayo komportable,

Ang kagalakan nyo ay patuloy na umagos.

💙

Ang sakripisyo nyo para sa amin,

Ay tunay na walang kapantay.

Upang isilang kami sa mundo,

Handa kayong ibuwis ang inyong buhay.

💙

Parang doon pa lang ay sapat na,

Para magpasalamat sa inyo habang-buhay,

Ngunit hindi do’n natapos ang pagmamahal at pagsisilbi,

Dahil araw-araw nyo pa rin itong ibinibigay.

💙

Alam namin na masakit sa inyo,

Kapag kami ay hindi nakikinig,

Ngunit kapag nasaktan o inapi,

Para sa amin ay kayo’y unang titindig,

💙

Sasamahan kami sa pag-iyak,

Ipaglalaban sa pagdadasal,

Dadamayan at mamahalin pa rin,

Di magsasawang magpaalala’t mangaral.

💙

Salamat po sa inyong itinuturo,

Kasanayan man sa buhay o kaugalian.

Pati sa pananampalataya sa Diyos,

Ehemplo nyo’y aming sinusundan.

💙

Kailanman di namin masusuklian,

Ang lahat ng inyong pinagkakaloob sa amin.

Bagaman nais namin maging pagpapala sa inyo,

At mamuhay na mabuti ang aming gawain.

💙

Nakikita po ng Panginoon,

Ang inyong pusong wagas,

Pinakikinggan ang lahat ng mga panalangin,

Na inyong lihim na binibigkas.

💙

Dalangin nami’y ramdam nyo,

ang masaganang biyaya ng Diyos,

Dahil sa inyong pagiging mapagmahal na ina,

Ang kagalakan at kasiyahan Nya’y lubos.

💙

Mahal na mahal namin kayo ‘Nay!

Maraming salamat at nawa’y,

magmahal din kami ng tulad nyo,

Na tunay at walang humpay.

💙

Happy mother’s day to all the selfless, generous, beautiful moms!!! May God richly bless you today and always! ❤️

Published by Phoebe Torres-Lucero

I am Phoebe Torres-Lucero, wife of a loving husband & my best friend, King, and mother to three wonderful, smart, active princesses who keep me on my toes. Phoebe means bright and radiant. Torres means towers. Lucero means light. Put together, my name speaks of a tower of bright, radiant light. And that is what I hope to be as I write and share my sari-sari stories with you. 😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s